Milano מבטא סגנון אשר שורשיו נטועים במסורת של תוצרת איטליה ובאדריכלות המופלאה של המדינה.
זהו סגנון איטלקי חדש באמת, המסייע ביצירת איכות אמיתית, כזו המתבטאת בצורת קווים ברורים, רבי הבעה ונקיים, ללא חריגה או הגזמה.

סדרות המטבחים שלנו