top of page

 מטבחי VILLA D'ESTE

מטבח כפרי

חזרה לפרקטיות וחיפוש אחר איכות מוחשית עומדים בבסיס התפיסה המאחדת את עולם המסורת עם התרבות המקומית. אוסף פרויקטים המאופיינים ביופי נצחי , תוצאה של תהליכי ייצור ועיבוד המגלמים את ערכי המיומנות והניסיון ומשפרים את המיומנות הידנית וביטוי  היצירה באופן מושלם.

 TRADIZIONE מטבחי

הסגנון הנצחי. חותמות האיכות של מטבח קלאסי: החמימות המוכרת של העץ, מגוון צבעים טבעיים שלווים, האלגנטיות הנצחית של דלתות הפאנל והשקיפות המרומזת של זכוכית מקושטת בטכניקה של מיקרו היתוך.

Villa d' Este מעוררת אווירה של סגנון מסורתי אפילו בפרטים הקטנים, כמו הידיות העגולות המעודנות.

Villa d' Este הוא מטבח המיועד לגילוי מחדש של ערכי העבר ללא נטישה של היתרונות הטמונים בפונקציונליות המודרנית, המושגים באמצעות הרציונליזציה של חללים ונפחים. ההעדפה היא לסידור חופשי של מודולים המיועדים לשילוב, במטרה להשיג את התצורות המגוונות והאישיות ביותר.

Villa d'Este מטבחי
bottom of page