top of page

 מטבחי TABLET

מטבח צבע בתנור

עולם העיצוב המודרני מעצים את הפרויקט ואת המעצבים לזהות פתרונות המשלבים פשט יצירתי עם פונקציות חדשות. מגוון פתרונות והתאמה אישית הם מונחים שיכולים להיחשב קרש קפיצה לפיתוח שפה עיצובית חדשה המציעה חופש ומרחב עיצובי גדולים יותר.

Anta T plinth12,15.png

פרויקט Tablet מציע משחק אסתטי של התאמות מנוגדות בין משטחים שטוחים ומשטחי מסגרת ובין הטבעיות של גימורי העץ והצבע הבהיר: כך כל פתרון הופך לפרויקט יחיד. הדלתות מגיעות עם מערכת פתיחה חדשנית, עם ידית שקועה בעובי ועם פרופיל אופקי עבור יחידות הבסיס ואנכי עבור יחידות גבוהות. הידית זמינה במספר גימורים ומהווה תוספת לידיות המסורתיות יותר.

Tablet מטבחי

Link Frame Door

Link Laccato Verde (436).jpg
New tag.png
Link Laccato Crema (225).jpg
New tag.png
Link Laccato Bianco Caldo (730).jpg
Link Sequoia Bianco (283).jpg
Link Laccato Bianco (297).jpg
New tag.png

Wall Uint Link Glass Door

Link Laccato Verde (436)
New tag.png
Link Laccato Crema (225)
New tag.png
Link Laccato Bianco Caldo (730).jpg
Link Sequoia Bianco (283)
Link Laccato Bianco (297)
New tag.png

Carcasses

Premium scuro Carcasses.png
BBS.png
Premium chiaro Carcasses.png
BBS.png
Grigio scuro Carcasses.tif
New tag.png
Bianco opaco Carcasses.png

חדשנות

 מטבח פונקציונאלי

ההתאמה האישית הופכת לפרטנית. העיצוב המסוים של הידית המזכירה את צורת הדלת, מאפשר איזון מושלם בין צורה לתפקוד.

bottom of page